top of page
The%2520architecture%2520and%2520interior%2520design%2520of%2520Shanghai%2520Baoye%2520Cen

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

EnterWorld là một công ty tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ đại diện cho lợi ích của du khách và doanh nghiệp quốc tế. Chúng tôi biết từ kinh nghiệm rằng việc trở thành người nước ngoài có thể ảnh hưởng đến cách bạn đi du lịch và tiến hành kinh doanh ở các nền kinh tế địa phương. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn theo bất kỳ cách nào, hướng dẫn và đại diện cho lợi ích cá nhân của bạn trong suốt quá trình kinh doanh tại Mỹ của bạn.

Quy trình khách hàng của EnterWorld:

1. YÊU CẦU TƯ VẤN TỪ TRANG WEB HOẶC TRANG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Khi bạn tìm thấy dịch vụ phù hợp với mình, hãy gửi Biểu mẫu liên hệ, liên hệ với chúng tôi trên Truyền thông xã hội hoặc gửi email. Chúng tôi sẽ thảo luận về sự quan tâm của bạn và lên lịch tư vấn.

2. TƯ VẤN

Thảo luận về dịch vụ của bạn với người quản lý của bạn.

3. DỊCH VỤ ĐÃ NỘP THANH TOÁN

Tiếp tục với dịch vụ của EnterWorld, hãy gửi toàn bộ khoản thanh toán cho dịch vụ đã chọn. EnterWorld sẽ gửi xác nhận thanh toán.

4. DỊCH VỤ QUẢN LÝ HOẶC TRƯỚC VISA ĐÃ BẮT ĐẦU

Sau khi thanh toán được hoàn tất, EnterWorld sẽ cung cấp một lá thư bằng văn bản cho cuộc phỏng vấn Đại sứ quán của bạn (nếu cần). Các thủ tục xin thị thực & giấy tờ khác đang được hoàn thiện trong thời gian này.

5. ĐI DU LỊCH CÁC THỐNG KÊ

Thời gian để đi du lịch! Chúng tôi mong được gặp bạn ở đây!

bottom of page