top of page
pexels-chait-goli-1796730.jpg

TRỢ LÝ CÁ NHÂN

Tất cả chúng ta đều cần được trợ giúp thêm theo thời gian. EnterWorld đại diện cho lợi ích cá nhân của bạn tại Hoa Kỳ.

Quản lý bất động sản

Chăm sóc tài sản cá nhân khi bạn đang ở bên ngoài tiểu bang.

Hướng dẫn địa phương

Nhận tư vấn địa phương về các vấn đề ở Hoa Kỳ.

Nhiệm vụ cá nhân

Hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào tại Hoa Kỳ khi bạn vẫn ở nước ngoài.

Không thể đi du lịch Mỹ? EnterWorld ở đây để hỗ trợ. Đặt chỗ hỗ trợ cá nhân của bạn tại Hoa Kỳ cho một loạt các dịch vụ. Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc bay đi bay lại. EnterWorld cung cấp các dịch vụ bảo mật, an toàn để đảm bảo các vấn đề cá nhân của bạn được chăm sóc với sự tôn trọng cao nhất.

Hoàn hảo cho những ai:

  • Không thể vào Hoa Kỳ

  • Không thể đi du lịch

  • Dưới thời gian hạn chế

bottom of page