top of page
Image by Henning Witzel

Hỗ trợ khẩn cấp

Những trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tìm hiểu các cách EnterWorld sẽ bảo vệ bạn.

Phản hồi 24/7

Bạn không bao giờ đơn độc với EnterWorld.

Chúng tôi biết những điều bất ngờ luôn xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho bạn một đường dây trực tiếp với người quản lý của bạn. Bạn có thể gọi điện, gửi email hoặc nhắn tin cho chúng tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần cho bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào có thể xuất hiện.

Luôn Có Người Sẵn Sàng Để Gặp Gỡ Trực Tiếp

Chúng tôi nhìn thấy bạn tận mắt.

Đôi khi, các vấn đề được giải quyết tốt nhất trực tiếp. Đối với các vấn đề quan trọng, với một khoản chi phí bổ sung, các nhà quản lý có thể đi đến bất cứ đâu để giải quyết xung đột của bạn. Cá nhân chúng tôi mong muốn một giải pháp tích cực cho tình huống của bạn.

Điểm tựa cho Sinh Viên

Đứng về phía sinh viên của chúng tôi.

Ở Mỹ một mình có thể khiến bạn sợ hãi. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn hoặc sinh viên của bạn có các cá nhân hỗ trợ trường hợp của họ ở Hoa Kỳ khi không ai khác có thể ở đây thay họ.

bottom of page